Kontakt

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów (I piętro, sekretariat)
tel. 17/ 866 04 34, fax 17/ 866 04 32, e-mail: info@wsie.edu.pl

Koordynator – mgr Jolanta Ptaszek
Asystent – dr Sylwia Pelc
Asystent po stronie słowackiej – Dr. Gizela Brutovská
gizela.brutovska@post.sk
tel. 00421 918 662 554

Accessibility