Úlohy mikroprojektu

  1. Cyklus školení realizovaný od mája 2017 do marca 2018
  • Tímová práca (5 hod.),
  • Hľadanie práce prostredníctvom internetu (5 hod.),
  • Bezpečnosť na internete (5 hod.),
  • Sebaprezentácia bez stresu (5 hod.),
  • Technická angličtina (60 hod.).
  1. Integračné stretnutie mládeže z Poľska a zo Slovenska – SPOZNAJME SA LEPŠIE (20. júna 2017)
  2. Odborné poradenstvo realizované od júna 2017 do marca 2018
  3. Dielne z plánovania kariéry – NAPLÁNUJ ODBORNÚ KARIÉRU S TRÉNEROM (november 2017 a február 2018)
  4. Fotografická súťaž – FOTOGRAFIA Z POHRANIČIA (od júna 2017 do marca 2018)
Accessibility