NAPLÁNUJ SI PROFESIONÁLNU KARIÉRU S TRÉNEROM

Srdečne pozývame mladých ľudí z učilíšť a odborných škôl k účasti na ďalšej úlohe, ktorú realizuje Vysoká škola inžinierstva a ekonomiky v Rzeszowe spolu so slovenským partnerom Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD v rámci mikroprojektu NOVÁ DIMENZIA VZDELÁVANIA, spolufinancovanom Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a taktiež zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

V dvoch termínoch: 15. novembra 2017 a 15. februára 2018 organizujeme pre mládež workshopy zamerané na plánovanie kariéry pod názvom NAPLÁNUJ SI PROFESIONÁLNU KARIÉRU S TRÉNEROM.

Počas týchto stretnutí sa uskutoční špeciálna prezentácia (prednáška) na tému plánovania profesionálnej kariéry, skupinové workshopy s trénermi, prestávka na kávu a všetci účastníci dostanú darčeky.

Sme presvedčení, že to bude príležitosť pre žiakov a lektorov k výmene skúseností, týkajúcich sa podmienok pre praktickú výučbu a očakávaniami trhu práce, ako aj pre nadviazanie užšej spolupráce.

Prihlášky prijímame do 30.10.2017.Vyplnenú prihlášku zašlite prostredníctvom e-mailu na adresu: info@wsie.edu.pl a napíšte názov správy: „warsztaty coachingowe”.

Podrobné informácie môžete získať na tel.: 17/ 866 04 34 alebo cez e-mail: info@wsie.edu.pl
Mgr.Jolanta Ptaszek – koordinátor projektu.

NAPLÁNUJ SI PROFESIONÁLNU KARIÉRU S TRÉNEROM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Accessibility