Mikroprojekt pt. „Nowy wymiar edukacji”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Wartość projektu:  56.260,20 Euro
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) : 47.821,17 Euro

Okres realizacji od kwiecień 2017 do marzec 2018 roku.

Accessibility