Zadania mikroprojektu

1. Cykl szkoleń  realizowanych od 05.2017 do 03.2018

  • praca w zespole(5h),
  • poszukiwanie pracy w sieci(5h),
  • bezpieczeństwo w sieci(5h),
  • autoprezentacja bez stresu(5h),
  • J. angielski techniczny (60h)

2. Spotkanie integracyjne młodzieży polsko-słowackiej POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ (14 września 2017 r.)

3. Doradztwo zawodowe realizowane od 06.2017 do 03.2018

4. Warsztaty planowania kariery ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWĄ Z COACHEM (11.2017 i 02.2018)

5. Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA (od 06.2017 do 03.2018)

Accessibility